Kontrolowana atmosfera

Oferta

Systemy wspomagające urządzenia chłodnicze wydłużające czas przechowywania owoców i warzyw z zachowaniem wysokiej jakości.

Warzywa i owoce oddychają; pobierają tlen (O2) i wydalają dwutlenek węgla (CO2). Przechowywanie warzyw i owoców w gazoszczelnej przestrzeni prowadzi do zmniejszenia poziomu tlenu w powietrzu i do wzrostu poziomu CO2.

Poziom tlenu przy przechowywaniu owoców powinien wynosić od 1 do 3%; jednak, na przykład, w przypadku niektórych odmian jabłek musi on być mniejszy niż 1%. Przechowywanie w takich warunkach jest określane jako przechowywanie w bardzo niskim stężeniu tlenu (ULO - Ultra Low Oxygen).

Kontrolowana atmosfera (KA) jest techniką przechowywania, w której mierzy się i reguluje poziom tlenu i dwutlenku węgla.

Do regulacji stężenia CO2 w miejscu przechowywania używane są płuczki węglowe. Urządzenia te usuwają powietrze z powierzchni magazynowej, następnie jest ono oczyszczane i ponownie wpuszczane.

Aby po załadowaniu pomieszczenia lub na przykład po otwarciu drzwi można było szybko wprowadzić owoce w warunki (KA), stosuje się generatory azotu.